Čavao s očicom za grilje tipa JADRO 100 proizvođaća Kovinoplastike LOŽ

Čavao s očicom za grilje tipa JADRO 100 proizvođaća Kovinoplastike LOŽ

Kategorija:

Opis

Žeblji s očesom je orginalni naziv proizvoda.
Ovisno o kraju gdje se nalazi, ovaj proizvod montiramo u “grilju, škuru, šarlaporku”.
Prestankom proizvodnje ovih okova, pojavila se potreba
za ovim artiklom.
Pri restauraciji starih grilja, zajedno s ovim čavlom produžujete vijek za sljedeču generaciju.